No i plastry nie wytrzymały

Posted
Comments None

Jak to każdy wie i (oby!) pamięta, zmiana oznacza konieczność automatycznych testów regresyjnych, bo inaczej do kodu mogą automatycznie wprowadzić się błędy. A że mój testowy blog na Textpattern ma włączone automatyczne aktualizacje, moja poprawka ręczna po aktualizacji Textpattern zniknęła. Polskie literki z tego bloga też zniknęły. Dobrze, że produkcyjny blog nie aktualizuje się automatycznie… No cóż. Trzeba ponownie zlokalizować miejsce poprawki i zobaczyć, czy wystarczy wykonać ponownie identyczną zmianę w pliku txplib_db.php. Otóż nie wystarczy, bo kod wygląda już inaczej. Ale da się wykonać podobną operację, a łatkę zamieszczam poniżej.

257,270c257
<     if ($this->charset) {
<       mysqli_query($this->link, "SET NAMES ".$this->charset);
<       $this->table_options['charset'] = $this->charset;
< 
<       if (isset($txpcfg['table_collation'])) {
<         $this->table_options['collate'] = $txpcfg['table_collation'];
<       } else {
<         if ($this->charset == 'utf8mb4') {
<           $this->table_options['collate'] = "utf8mb4_unicode_ci";
<         } elseif ($this->charset == 'utf8') {
<           $this->table_options['collate'] = "utf8_general_ci";
<         }
<       }
<     }
---
> 	// removed for MariaDB installation 

Produkcyjny blog pozostawiam na razie bez zmian, na podniesienie wersji o jedną setną numeru i jej załatanie szkoda mi całej minuty roboty…

Author
Categories

Comments

Commenting is closed for this article.

← Older Newer →